Privacy Statement

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door H. van Dommelen Veetransport en Exportstal B.V. of de aan haar gelieerde ondernemingen. Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van u. H. van Dommelen Veetransport en Exportstal B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij willen graag dat u zoveel mogelijk zelf de controle heeft over uw eigen gegevens. Met deze privacyverklaring laten we u dan ook weten welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gegevens gebruiken. Dit doen we zo transparant mogelijk en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

Onze organisatie

H. van Dommelen Veetransport en Exportstal B.V.
Rietveld 48A
NL-3443 XC  WOERDEN
+31 348 418033
+31 625 032605
info@hvandommelen.nl
VAT: NL.850437842B01
KvK: 52422550

Het vastleggen van gegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens en contactgegevens (zoals naam, emailadres en telefoonnummer) die u zelf actief aan ons verstrekt door bijvoorbeeld ons contactformulier in te vullen of bij het sluiten van een overeenkomst.

Verstrekken en/of delen van gegevens

U bepaalt zelf of u van de services of dienstverlening gebruik wilt maken die op onze website worden aangeboden. Als u niet wilt dat wij u persoonlijke informatie toesturen, kun u ons dat laten weten. H. van Dommelen Veetransport en Exportstal B.V. deelt uw persoonsgegevens met derden alleen als dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens

Onze website en/of dienstverlening is er niet op gericht om gegevens te verzamelen over website-bezoekers met een leeftijd jonger dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is voor ons echter niet mogelijk om te controleren of een bezoeker van onze website ouder is dan 16 jaar. Wij adviseren ouders en voogden dan ook om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen. Mocht u in de overtuiging zijn dat wij desondanks zonder toestemming gegevens hebben verzameld van minderjarigen, neem dan contact met ons op. Wij zullen deze gegevens dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

Bewaartermijn

H. van Dommelen Veetransport en Exportstal B.V. bewaart gegevens slechts gedurende de termijn die nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en gebruikt, en voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is om de toepasselijke wettelijke vereisten na te leven.

Beveiliging

H. van Dommelen Veetransport en Exportstal B.V. erkent haar verantwoordelijkheid en neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. H. van Dommelen Veetransport en Exportstal B.V. gebruikt verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers en firewalls, alsook een beveiligde internetverbinding (https, SSL), en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw rechten

H. van Dommelen Veetransport en Exportstal B.V. streeft er naar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Als u eenmaal uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt hebt, kunt u ons op elk door uzelf gewenst moment verzoeken deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt dit doen door ons een bericht te sturen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. U kan ons bijvoorbeeld vragen stellen over onze privacyverklaring of onze website, een kopie van uw profiel opvragen, of aangeven dat u in de toekomst geen persoonlijke aanbiedingen of informatie meer van H. van Dommelen Veetransport en Exportstal B.V. wenst te ontvangen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken, op uw verzoek reageren.

Wijziging van de privacyverklaring

H. van Dommelen Veetransport en Exportstal B.V. evalueert zijn privacyverklaring regelmatig, en op gezette tijden. Wij kunnen hierbij onze privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld in verband met gewijzigde wet- en regelgeving. We raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om te zien of de verklaring is gewijzigd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2019.